top of page

Çalışan Bağlılığı

Çalışan bağlılığını çoğu zaman kişinin kuruma ne kadar ait hissettiği veya kurumda kalmayı düşünüp düşünmediği gibi kavramlarla ölçmeye çalışıyoruz. Psikolojinin birçok kavramında olduğu gibi çalışan bağlılığının tanımlanmasında da farklı kavramlardan (örneğin aidiyet gibi) izler bulabiliyoruz. Literatüre baktığımızda ise bağlılık şu şekilde tanımlanıyor:


"Çalışanın kurumsal amaç ve değerleri kabul edip kurum ile ilişkisini devam ettirme arzusu ile bu amaçlara ulaşılması için isteyerek çaba harcaması."


Bu tanım kapsamında örgütsel bağlılık üç türden oluşmaktadır:


1) Duygusal bağlılık: Çalışanın kuruma duyduğu pozitif hisler ve duygular nedeniyle kurumda kalmak istemesidir. Kendisine değer verildiğini hisseden, kurumun amaç ve değerleri ile uyumlu olduğunu düşünen kişiler bu bağlılık türündedir. Duygusal bağlılık kişi-kurum uyumu ve iş deneyimleri tarafından etkilenmektedir. Özellikle çalışan deneyiminin en etkili olduğu tür duygusal bağlılıktır.


2) Devamlılık bağlılığı: İşe devam etme zorunluluğu bulunması veya işi kaybetme korkusu olması nedeniyle kurumda kalınmasıdır. Borçları olan, daha iyi bir iş bulamayacağını düşünen, işten ayrılması durumunda hayat kalitesini düşürecek çeşitli zorluklar yaşayacağını öngören kişiler bu bağlılık türündedir. Devamlılık bağlılığını kişisel donanım, alternatiflerin çeşitliliği ve kişinin hayattada gerçekleşen diğer olaylar etkilemektedir. Özellikle ücret ve yan hakların en etkili olduğu tür devamlılık bağlılığıdır.


3) Normatif bağlılık: Çalışanın görev duygusu veya vefa hissi nedeniyle kurumda kalmaya devam etmesidir. Kendine yeri doldurulamaz yatırımlar yapıldığına inanan, uzunca bir süre kurumda bulunmuş, kritik anlarda yanında olunduğunu hisseden ve bu hislerin karşılığını kurumda kalarak geri vermek isteyen çalışanlar bu bağlılık türündedir. Normatif bağlılığı ise kişisel farklılıklar (kişinin bağlanma tipi ile kültürü), kişiye yapılan yatırımlar ve sosyal deneyimler etkilemektedir. Çalışan deneyiminin ön planda tutulduğu yetenek yönetimi ve eğitim gelişim programlarının en etkili olduğu tür normatif bağlılıktır.


Özetle çalışan bağlılığı dediğimiz tutum, kurumun yaptıkları kadar çalışanın kişisel özellikleri ve bu bağlamda yaşadığı deneyimlerle oluşmaktadır. Bu açıyla tekrar bakıldığında, sizler de şu zamana kadar hangi bağlılık türüne daha çok yatırım yapmış olduğunuzu değerlendirebilirsiniz.

תגובות


Takip ettiğiniz için teşekkürler!

bottom of page