top of page
Müge Çağlayan

Müge Çağlayan

2018 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.

Ardından Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Aile Danışmanlığı ve Aile Arabuluculuğu eğitimlerini tamamladı. Bunlara ek Cinsel Terapi, Psikolojik Travma ve Yas Danışmanlığı eğitimlerine de katıldı.

2019 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına başladı ve 2021 yılında Uzman Klinik Psikolog ünvanını alarak mezun oldu. Yüksek öğrenimi boyunca yetişkin bireylere süpervizyon altında bilişsel davranışçı terapi yönelimli psikoterapi hizmeti vermeye devam etti. Yüksek lisans bitirme tezimde “Algılanan Partner Duyarlılığı ve Tıkınırcasına Yeme Davranışı Arasındaki İlişkide Temel Psikolojik İhtiyaçların Aracı Rolü” konusu üzerinde çalıştı.

Aynı yıl Mindful Eating (Farkındalıklı Beslenme) eğitimini ve Psikoloji İstanbul tarafından verilen Gottman Çift Terapisi 1.Düzey Eğitimini tamamlad. Ayrıca Entegratif Oyun Terapisi modelinin öncüsü Dr. Sholomo Ariel’in 16 saatlik Aile Oyun Terapisi workshopuna katıldı. Halen daha İlişki Psikoterapileri Enstitüsü tarafından verilen EFTA (European Family Therapy Association) onaylı Çift ve Aile Terapileri eğitimine devam etmekte.

Şu an kurucu ortağı olduğu Filia Psikoloji çatısı altında yetişkin bireylere yüz yüze ve online olarak bilişsel davranışçı terapi yönelimli psikoterapi hizmeti veriyor.

  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page