top of page

Çalışma psikolojisi nedir?


Çalışma psikolojisi, iş hayatında insanların davranışlarını, deneyimlerini ve performanslarını anlamakla ilgilenen bir psikoloji dalıdır. Bu alanda çalışan psikologlar; iş-örgüt psikolojisi, endüstri-örgüt psikolojisi, çalışma psikolojisi ve örgütsel-sosyal psikoloji bölümlerinde psikolojisi uzmanlıklarını almışlardır.


Çalışma psikolojisi iş hayatında insana dokunabilmek ve pozitif bir iş alanı yaratabilmek için bireysel ve kurumsal faktörleri bir arada, etkileşim halinde inceler. Bireysel olarak çalışanların duygusal ve bilişsel süreçleri, iş memnuniyetini, motivasyonu, stresini ve tatmini; kurumsal olaraksa iletişim, grup dinamikleri, liderlik, kültür ve değişim gibi konuları çalışırlar.


Çalışanların anlaşılması, desteklenmesi ve geliştirilmesine odaklanan çalışma psikolojisi, kurum içinde işe alım, eğitim ve geliştirme, performans değerlendirmesi, işyeri sağlığı ve güvenliği alanlarında insan kaynakları ile el ele çalışabilmektedirler. İlgili alanlarda gerçekleştirilen süreç planlamaları ile insanı odağa alarak hem çalışanların hem de işletmelerin refah ve performansının arttırılması amaçlanmaktadır.

Commenti


Takip ettiğiniz için teşekkürler!

bottom of page