top of page

Psikolojik Olarak Sağlıklı İş Yerleri

Psikolojik olarak sağlıklı bir iş yeri, çalışanların zihinsel ve duygusal sağlığını koruyan, motivasyonu artıran, iş memnuniyetini yükselten ve olumlu bir çalışma deneyimi sağlayan bir çalışma ortamını ifade eder. Bu ortamı sağlayabilmek için kurumlar, çalışanlarının ruh sağlıklarına önem vermeli ve her kademede gerçekleştirdikleri uygulamalarla bünyelerinde bulunan insan değerini ön plana koyabilmelidir. Yani psikolojik olarak sağlıklı bir iş yeri için yalnızca niyet yeterli değil, aynı zamanda bu isteği destekleyecek uygulamalar geliştirebilme ve uygulayabilme cesareti de gereklidir.


Bir iş yerinin psikolojik sağlığını oluşturan unsurlar ise dört bölüme ayrılabilir:

  • Kurumun kaynak ve talep uyumu: Bu kısım; kurumun çalışanlardan talep ettiği görevler, iş yükleri, sorumluluklar ve bunlarla baş edebilmesi için sunduğu kontrol, özerklik, yetkinlik gibi kaynaklardan ve bu kaynak ve taleplerin uyumunda oluşur.

  • Kurum içi iletişim: Bu kısım; çalışanlar arası, bölümler arası, yöneticiler arası, yönetici-çalışan arası gibi aklınıza gelebilecek her ilişki kombinasyonundaki durumu içerir.

  • Kişisel çalışanın durumu: Bu kısım, kurumdan bağımsız olarak çalışanın bireysel durumunu ve kişi olarak ihtiyaç duyduklarını ne kadar karşılayabildiği ile ilgilidir. Bu noktada çalışana destek olabilen firmalar kişilerin hayatlarına dokunan etkiler bırakabilir.

  • İşin doğası: Bu kısım ise her bi mesleğin ve işin kendine özgü karakterleri ve bu farklılıkların hangi süreçlerle nasıl yönetildiği ile ilgilidir.

Bu dört kısımda doğru atılan her bir adım, çalışanlarınızın psikolojilerini desteklemenize ve psikolojik olarak sağlıklı bir iş yeri yaratmanıza yardımcı olacaktır. İnsana değer veren ve bu değerin arkasında duran firmalar ise hem sosyal hem de ekonomik boyutta her zaman kazanacaktır. Ya da iş psikolojisinde kanıtlamaktan bıkmadığımız kelimelerle anlatmak gerekirse: memnuniyet, bağlılık, sahiplenme ve performans artabilecek; çalışan devir oranı, tükenmişlik, devamsızlık ve iş kazaları azalabilecektir.


Filia Psikoloji olarak herkesin iyi ve mutlu olduğu başarılı bir iş hayatının mümkün olduğuna inanıyor ve alanında uzman ekibimizle bu inancı paylaşan kurumları destekleyen hizmetler sağlıyoruz. Sunduğumuz hizmetlerle çalışanlarınızın psikolojik olarak güçlü hissettiği ve iş deneyimlerinin önemsendiği daha iyi bir iş yaşamı sunmanıza destek oluyoruz.


Comentarios


Takip ettiğiniz için teşekkürler!

bottom of page