top of page

Kurumsal Görüşmeler

Çalışanlarınızın ihtiyaç duyabileceği psikolojik desteği ister iş yerinde isterseniz iş dışında online olarak veya merkezimizde sağlıyor, koçluk görüşmeleri ile mevcut problemlerini çözmelerine ve gelişimlerine destek oluyoruz.

bottom of page