top of page

1) Çalışma Psikolojisi Danışmanlığı

Haftanın belirli bir günü kurumunuzda bulunup bir yandan kurum içi iş psikoloğu olarak çalışanlarınıza destek olurken bir yandan da sırasıyla seçtiğiniz analizlerle mevcut kurumsal psikoloji durumunuzun uygulanabilir bir raporunu çıkartıyor ardından sonuçlara göre bir eylem planı sunuyoruz. Kararlaştırılan eylem planı ile kurumsal ihtiyacınıza uygun görüşme, eğitim veya tasarım hizmetlerini düzenli olarak sağlıyor ve takip ediyoruz.

1.png
2.png
3.png
4.png
5.png

Analiz

Raporlama

Planlama

Uygulama

Değerlendirme

Untitled (300 × 400 px) (400 × 400 px) (1).png

2) Kurumsal Analizler

Kurumsal Psikolojik Değerlendirme

Psikososyal
Risk
Analizi

Nabız
Yoklama
Görüşmeleri

Diğer Psikometrik Ölçümlerimiz

Çalışma hayatındaki kritik konuları ölçen envanterimiz ile çalışanlarınızın psikolojik durumunun uygulanabilir bir raporunu sunuyoruz.

Anlaşılması kolay sorulardan oluşan,ilgili yönetmeliklerle uyumlu ölçüm ile sahadaki çalışma ortamınızın psikolojik sağlık durumu hakkında detaylı bir risk raporu sunuyoruz.

Tüm personel veya odak gruplar ile yaklaşık 15 dakika süren görüşmelerle 

çalışanlarınızı dinliyor ve gizlilik çerçevesinde çalışma atmosferi hakkında bir iç görü raporu sunuyoruz.

Memnuniyet anketleri, kurum kültürü analizi ve personel etkileşim ölçümleri ile çalışan psikolojisini, insan kaynakları veri analitiği süreçlerine taşımanıza destek oluyoruz.

Untitled (300 × 400 px) (400 × 400 px) (2).png

3) Kurumsal Görüşmeler

Kurum İçi
İş Psikoloğu Desteği
Online Çalışan Psikolojik Destek
Programı
Kariyer, Yönetici ve Çevik Takım Koçluğu

25-45 dakikalık yüz yüze görüşmelerle çalışanlarınızın kurum içerisinde ihtiyaç duyabileceği psikoloji desteğini sağlıyor ardından gizlilik çerçevesinde aylık psikososyal risk raporu sunuyoruz.

Çalışanlarınızın 

haftanın belirli zamanlarında başvurabileceği 50 dakikalık online terapi görüşmeleri ile ihtiyaç duyabilecekleri psikolojik desteği uzman ekibimizle sağlıyoruz.

Çalışanlarınıza hedefleri doğrultusunda ilerlemelerinde, ekiplerinize ise 

takımsal işlevlerini geliştirmelerinde yüz yüze veya online görüşmelerle eşlik ediyoruz.

Untitled (300 × 400 px) (400 × 400 px) (3).png

4) Kurumsal Eğitimler

Programlarımız; iyi oluş, verimlilik ve iletişim yetkinlikleri üzerinedir.

Atölye Çalışmaları

Çalışanlarınızın mevcut iş şartlarıyla daha iyi başa çıkabilmelerini ve kişisel gelişimlerine destek olmayı amaçlayan deneyim temelli 45-60 dakika süren oturumlardır.

Eğitimler

Akademik bilgilerin uygulayıcı gözüyle kolaylıkla anlaşılmasını ve yeni fikirler üretimini amaçlayan yarım ya da bir tam gün sürebilen oturumlardır. 

Lider Gelişim Programları

Birkaç oturum halinde uygulama ve konu anlatımının harmanlandığı programlarla yönetici veya yönetici adaylarınızın kapsamlı bilgi ve deneyim kazanmalarını amaçlarken davranışsal değişimi takip ediyoruz.

Untitled (300 × 400 px) (400 × 400 px).png

Çalışan Deneyimi Tasarım

Talep ve ihtiyaçlarınıza göre, çalışanlarınızın 

kurumsal hayatlarındaki deneyimlerini öne çıkarmak için insan kaynakları ile birlikte iş ve endüstri psikolojisi bakış açısıyla çalışıyoruz.

5) Kurumsal Tasarımlar

Wellbeing Uygulamaları

Pozitif bir iş atmosferi  için mevcut süreçlerinizi çalışan iyi oluşunu odağa alacak şekilde yeniden düzenlemenize yardımcı oluyor, kurumunuza uygun etkinlik ve aktiviteler sunup kendi aktivitelerinizi geliştirmenize destek oluyoruz.

İnsan Kaynakları
Süreç Desteği

İşe alım, başlatma, eğitim-gelişim, yetenek yönetimi ve ik analitiği alanlarındaki mevcut konularınıza psikoloji bakış açısıyla yaklaşıp süreçleri geliştirmenize yardımcı oluyoruz.

bottom of page